O mně

Kdo jsem

portrét 5

Mgr. et Bc. Ondřej Fafejta

Vystudoval jsem pedagogiku angličtiny na Univerzitě Pardubice (Bc.) a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze (Mgr.). Poté jsem si doplnil tříleté vzdělání na Pražské psychoterapeutické fakultě a absolvoval jsem pětiletý komunitně-skupinový psychoterapeutický výcvik SUR hlubinně-dynamického směru, pořádaný Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. V rámci studia psychologie jsem také absolvoval semestr psychologického koučování.

Vyučoval jsem jazyky (angličtina, čeština) a později psychologii a obecné studijní předpoklady v rámci přípravných kurzů pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Pracoval jsem jako poradce v občanském sdružení IANUS, zaměřeném na podporu žen znevýhodněných na trhu práce – zde jsem vedl rozvojové kurzy (klíčové kompetence, asertivita), prováděl individuální koučovací konzultace a zabýval se rozvojovou diagnostikou. Mám zkušenost se socioterapeutickou prací v terapeutické komunitě pro osoby s poruchou osobnosti. V posledních letech jsem rovněž absolvoval roční výcvik v reminiscenční práci se seniory a působil jako dobrovolník pro Maltézskou pomoc.

Pro agenturu Vhled lektoruji kurzy pro pracovníky v sociálních službách.

V současnosti pracuji v nakladatelství Portál, kde mám na starosti studijní literaturu a literaturu pro odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie apod. Z angličtiny překládám odbornou i krásnou literaturu s psychologickým zaměřením. Inicioval jsem mj. vydání prvních českých knih na téma terapie zaměřené na řešení, z nichž tu první (Zázračná otázka) jsem také překládal.