Vysoce citliví lidé

Po redigování knihy Přecitlivělost není slabost (vydává Portál v roce 2016) jsem byl tak nadšen, že jsem označil sám sebe výrazem „vysoce citlivý člověk“, který autorka této knihy, dánská psychoterapeutka Ilse Sand, užívá.

Ta vysokou citlivost a její význam popisuje na jednoduchém příkladě kolonie králíků. Králíci, kteří jsou rychlí a odvážní, se možná dostanou na louku k potravě dříve než ti opatrní a rozvážní, ale také jim více hrozí, že se stanou potravou dravců. Podle výskytu dravců pak má větší šance na přežití tu jedna, tu druhá z těchto skupin. Jednoduše řečeno, obě jsou pro budoucnost králíků nezbytné.

Autorka se rovněž dotýká tématu, jež by mohlo vysoce citlivé lidi docela dobře charakterizovat. Vysoce citliví lidé byli dlouho směšováni s introverty, ale nyní někteří autoři došli k závěru, že ač jsou vysoce citliví lidé častěji introvertní, jedná se o dvě rozdílné věci. Když tu význam introverze poněkud zjednoduším, chápu to tak, že vysoce citliví lidé mnohdy lidi vyhledávají rádi (a v tomto smyslu nejsou introvertní), ovšem preferují hlubokou komunikaci a také si od ní rádi odpočinou.

„Vysoce citlivý člověk“ není žádná diagnóza. Lze to spíše vnímat jako pomocný termín, který může lidem pomoci, ale se lépe chápali – sami sebe i jeden druhého. Možná pak vysoce citlivé lidi nebudou ostatní nutit, aby „všechno nebrali tak vážně“, aby „se víc zapojovali“ nebo cokoli, co lidem, kteří se považují za vysoce citlivé, není příjemné.

I u nás v České republice v poslední době zaujal důraz na hodnotu introverze. Je to reakce na svět, v němž byla dlouho nejvyšší hodnota spatřována v tom, že lidé jsou aktivní, podnikaví, navazují kontakty, dovedou se prosadit, mají vůdčí vlastnosti a tak podobně. Myslím, že po introvertech je čas na ty, které lze označit výrazem „přecitlivělí“, nebo lépe „vysoce citliví“. Těm byla u nás zatím pozornost věnována jen velmi málo nebo vůbec.

Proto jsem se rozhodl, že zkusím tyto lidi sdružit, a otevřel jsem pro ně diskusní fórum na NYX.CZ. Je trochu těžké se na něj dostat, ale právě to snad neodradí ty, pro něž je určeno. Lidi, kteří to se svou charakteristikou „vysoce citlivý“ myslí vážně a preferují místo, jež přeje soukromé atmosféře.

Pokud se chcete na toto fórum dostat, budete potřebovat přijetí na stránky diskusního serveru www.nyx.cz. Pozvat Vás můžu buď já, či někdo, kdo už členem nyxu je, nebo můžete požádat o oficiální přijetí. Pokud požádáte o přijetí mě, a to na e-mailové adrese: fafejta@hledani.reseni.cz, pak Vás prosím o pár slov, proč na fórum chcete. Pozvání pak ode mě budete potřebovat i na zmíněné fórum, protože jen poté, co budete přijati také na toto diskusní fórum, budete moci číst jeho příspěvky a sami v něm přispívat. Členství ve fóru je samozřejmě zdarma.

Těším se na všechny ty, kdo to s vysokou citlivostí myslí citlivě, hluboce a vážně.

Komentáře jsou vypnuty.