Psychologie, psychoterapie

Jmenuji se Ondřej Fafejta a poskytuji psychoterapii, poradenství a pomoc v oblasti rozvoje osobnosti (více) a také konzultace při přijímacích zkouškách na psychologii (více).

Pracuji zejména metodou krátké terapie zaměřené na řešení (více).
Zaměřuji se především na psychoterapii poskytovanou přes Skype. Nabízím konzultace již od 380 Kč (více).

Na počátku kontaktu klientům nabízím krátký bezplatný rozhovor přes skype pro bližší ujasnění nabídky a podmínek (více).

Objednat se můžete e-mailem, přes Skype, případně telefonicky na 603 78 75 19.

Ve vybrané dny nabízím konzultace přes Skype až do večerních hodin.

Mgr. et Bc. Ondřej Fafejta


Vystudoval jsem pedagogiku angličtiny na Univerzitě Pardubice (Bc.) a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze (Mgr.). Poté jsem si doplnil tříleté vzdělání na Pražské psychoterapeutické fakultě a absolvoval jsem pětiletý komunitně-skupinový psychoterapeutický výcvik SUR hlubinně-dynamického směru, pořádaný Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. V rámci studia psychologie jsem také absolvoval semestr psychologického koučování.

Vyučoval jsem jazyky (angličtina, čeština) a později psychologii a obecné studijní předpoklady v rámci přípravných kurzů pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Pracoval jsem jako poradce v občanském sdružení IANUS, zaměřeném na podporu žen znevýhodněných na trhu práce – zde jsem vedl rozvojové kurzy (klíčové kompetence, asertivita), prováděl individuální koučovací konzultace a zabýval se rozvojovou diagnostikou. Mám zkušenost se socioterapeutickou prací v terapeutické komunitě pro osoby s poruchou osobnosti. V posledních letech jsem rovněž absolvoval roční výcvik v reminiscenční práci se seniory a působil jako dobrovolník pro Maltézskou pomoc.

V současnosti pracuji v nakladatelství Portál, kde mám na starosti studijní literaturu a literaturu pro odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie apod. Z angličtiny překládám odbornou i krásnou literaturu s psychologickým zaměřením. Inicioval jsem mj. vydání prvních českých knih na téma terapie zaměřené na řešení, z nichž tu první (Zázračná otázka) jsem také překládal..

Co mě dělá šťastným!

K čemu se zavazuji

Zavazuji se k tomu, že

-budu respektovat vaše potřeby;
-informace od vás pro mě zůstanou důvěrné (kromě povinnosti ohlásit trestný čin);
-nebudu od vás vyžadovat žádné osobní informace, které mi sami nebudete chtít poskytnout;
-nebudu vám ani nikomu jinému přidělovat žádné diagnózy.
Beží na Nirvana & WordPress.