Podmínky platné pro konzultaci přes Skype

Podmínky platné pro konzultaci přes Skype

 

  • Po objednávce konzultace klient písemně obdrží variabilní symbol pro účely platby a bude požádán o provedení platby a sdělení svého Skype jména.
  • Konkrétní hodinu konzultace je možné domluvit zpravidla až poté, co od klienta obdržím platbu na účet: 1069469143/0800. Vzápětí po obdržení platby bude klient informován o možnosti rezervovat hodiny a v případě jeho zájmu mu bude doručena faktura – daňový doklad. Při platbách prosím uvádějte přidělený variabilní symbol.
  • Konzultace začíná v dohodnutý čas tím, že kontaktuji klienta pomocí programu Skype nebo vyčkám na připojení klienta (maximálně však po dobu 15 minut po začátku konzultace).
  • V případě, že konzultace přes Skype nebude moci proběhnout kvůli technickým problémům na mé straně, nebude klientovi účtována.
  • Cena: 380 kč/ 50 min (balíček 5x konzultace 1750 kč)

Komentáře jsou vypnuty.