Podmínky

Všeobecné podmínky:

  • Konzultace trvá 50 minut.
  • Tím, že si ji klient e-mailem, telefonicky nebo osobně objedná, zavazuje se k jejímu uhrazení.
  • Konzultaci lze zrušit 24 hodin před dohodnutým termínem. Při pozdějším zrušení je klient povinen konzultaci uhradit a počítá se jako proběhnutá.
  • V případě pozdního začátku způsobeného klientem si je klient vědom, že mu konzultace nebude moci být prodloužena a bude ji muset uhradit v plné výši.
  • Součástí podmínek jsou mé i závazky, uvedené zde.

Podmínky platné pro konzultaci přes Skype.

  • Po objednávce konzultace klient písemně obdrží variabilní symbol pro účely platby a bude požádán o provedení platby a sdělení svého Skype jména.
  • Konkrétní hodinu konzultace je možné domluvit zpravidla až poté, co od klienta obdržím platbu na účet: 1069469143/0800. Vzápětí po obdržení platby bude klient informován o možnosti rezervovat hodiny a v případě jeho zájmu mu bude doručena faktura – daňový doklad.
  • Konzultace začíná v dohodnutý čas tím, že kontaktuji klienta pomocí programu Skype nebo vyčkám na připojení klienta (maximálně však po dobu 15 minut po začátku konzultace).
  • V případě, že konzultace přes Skype nebude moci proběhnout kvůli technickým problémům na mé straně, nebude klientovi účtována.

Podmínky platné pro osobní konzultaci.

  • V případě jeho zájmu bude klientovi po obdržení platby vystaven doklad o zaplacení.

Komentáře jsou vypnuty.